Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bokslut som kallades landsbok. År 1780 bestämdes hur länsbokhållaren årligen skulle, efter att ha granskat räkenskaper och verifikationer ställa upp ett bokslut. Bokslutet skulle 1688–1780 sammanställas av landskamreren.

Finsk beskrivning

lääninkirjan tilinpäätös

Läänintilikirjalle vuosittain laadittava tilinpäätös. Sen laati 1688–1780 lääninkamreeri, vuodesta 1780 lääninkirjuri.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1051.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 54, 204.