Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På 1500-talet en enhet som bestod av en eller flera gårdar som förvaltades av en landbofogde.

Finsk beskrivning

lampuotivoutikunta*, lampuotivoudin alaiset tilat

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Andra språk

Inga termer på andra språk