Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde som odlade Åbo domkyrkas egendomar i Egentliga Finland. Domkyrkogodsen förvaltades separat från biskopsgodset. Större delen indrogs till kronan 1547 och lades då under samma fogde som förvaltade de flesta kapitelgodsen och andra kyrkolandbor.

Finsk beskrivning

Pyhän Henrikin lampuoti

Talonpoika, joka viljeli Turun tuomiokirkon omistamaa maata Varsinais-Suomessa. Tuomiokirkon tiluksilla oli piispantiluksista erillinen hallinto. 1547 suuri osa maasta palautettiin kruunun hallintaan.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 527f.

Andra språk

Dåtida finska Pyhä Henrikin lampuoti