Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för personer som bl.a. fick sitt uppehälle som läkare och var tjänare hos stormän och kungar. Beteckningen användes ofta pejorativt. I Finland förekom uttrycket som beteckning för biskop Henriks körsven.

Finsk beskrivning

palvelusmies*

Suurmiesten tai hallitsijoiden palveluksessa olleista käytetty pejoratiivinen nimitys.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 163ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk