Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brunn i Kuppis inklusive ett sjukhus för spetälska, grundat av medicine professor Elias Tillandz vid Kungliga Akademin i Åbo. Han grundade också det första apoteket i Finland i Åbo år 1689. Källan omnämns ännu på 1850 som viktig vid vården av syfilis.

Finsk beskrivning

Kupittaan terveyslähde

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kuppis hälsokälla
S:t Henriks källa