Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Landskapslag som allmänt antas ha avfattats på initiativ av ärkebiskop Olof Björnsson i början av 1300-talet. Hälsingelagen har påverkats av Upplandslagen och tillkommit efter den, men är mera ålderdomlig beträffande utrodden, skatteledungen samt skatteuppbörden, det sistnämnda genom konungsåren. Hälsingerätten tillämpades förutom i Hälsingland också i Finland.

Finsk beskrivning

Helsingelaki, Helsinglannin laki

Källor

Holmbäck, Åke & Elias Wessén , Magnus Erikssons landslag , I , Stockholm: Nordiska bokhandeln (distr.) 1962 , förkortningar.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VII: 233f.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , I: 1173, 1175. http://runeberg.org/pieni/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

HL