Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bruket att betala med virke för sågning av bräder. Hälftensågningen förbjöds 1756 och betalning för sågning skulle göras med kontanter. Förbudet var dock omöjligt att kontrollera och 1761 års skogsordning fastslog att frälse- och skattehemmansägare fritt fick disponera hemmanets skog.

Finsk beskrivning

puolisahaus*; sahausmaksu, jossa sahalle annettiin puolet puutavarasta palkaksi sahauksesta

Källor

Inga källor