Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Industriell anläggning för sågning av timmer till olika sågsortiment.

Finsk beskrivning

sahalaitos, saha

Teollisuuslaitos, joka valmisti puusta erilaista sahaustuotteita, kuten lautoja.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 470.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/