Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bräder som lämnades som såglön till sågverksägare.

Finsk beskrivning

sahauslaudat*

laudat, jotka jätettiin sahauspalkkiona sahan omistajalle

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk