Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av de undersökningar som efter 1787 måste göras för skattläggningen av en såg. Provsågningen skulle visa hur många stockar som sågen kunde såga per dygn samt hur många bräder av varje sort som sågen kunde såga av stockarna.

Finsk beskrivning

koesahaus

Sahaus, jossa koeluontoisesti selvitettiin sahan tehokkuus sen verotusarvon määrittelemiseksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 429.