Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Präst som före prästval håller gudstjänst, predikan och altartjänst i församlingen.

Finsk beskrivning

vaalisaarnaaja, vaalisaarnanpitäjä (papinvaalit)

Källor

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 238.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 743.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1869: nr 30: § 189–192: 50–51 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1908 (ändring av kyrkolag): nr 52: § 205. 7 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal

1686–

Synonymer

fjärde provpräst