Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Såg i vilken bräder endast sågades för sågägarens behov. År 1688 fastslogs att samtliga sågar som inte var anlagda på frälsejord var skattskyldiga.

Finsk beskrivning

kotitarvesaha

Källor

Inga källor