Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kunglig tjänsteman som på 1500-talet förvaltade de till kronan indragna kyrkogodsen.

Finsk beskrivning

kirkontilojen lampuotivouti*

Kuninkaallinen virkamies, jonka tehtävänä oli 1500-luvulla hallinnoida kruunulle peruutettuja kirkon tiluksia.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Andra språk

Inga termer på andra språk