Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom ekonomiedepartementets militieexpedition åren 1815–1841 och 1858–1903. Militiekontoret ansvarade för samtliga militieräkenskaper, militärens bokslut och budgeten för militiemedlens avlöningsstat. Det övervakade också tidvis Militiefondens kassor.

Finsk beskrivning

sotilastoimituskunnan sotilaskonttori (autonomian aika)

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 116–117.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Militieexpeditionens militiekontor