Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pensionsfond för militärens soldater och underofficerare samt deras änkor och barn. Militiepensionsfonden erhöll sina inkomster från krigsmanshusavgiften.

Finsk beskrivning

Sotilaseläkerahasto

Eläkerahasto armeijan sotilaiden ja aliupseerien sekä heidän leskiensä ja lastensa tukemiseksi. Toiminta rahoitettiin sotamieshuonemaksun avulla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 729.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk