Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förrättning under indelningsverkets tid där man fastslog vilka hemman som skulle underhålla soldaterna.

Finsk beskrivning

ruotutilojen määrittäminen*

Tutkinta, jossa selvitettiin, mitkä tilat vastaavat sotilaiden ylläpidosta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 117.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk