Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årlig avgift från militärens reservhemman som gick till att underhålla karaktärsbyggnaderna på militieboställena. Avgiften gick till militieboställskassan, från 1809 i Finland till Allmänna militiekassan.

Finsk beskrivning

reservitilavero*

Vuosittainen maksu, joka perittiin sotaväen reservitiloilta sotilasvirkatalojen kunnossapitoa varten.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 108, 112.