Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman vars avkastning helt eller delvis kunde användas till uppbyggande av andra hemman, i synnerhet av officersboställen som förstörts genom vådeld m.m. Termen förekom också inom postväsendet; reservposthemman, extra posthemman.

Finsk beskrivning

reservitila

Tila, joka oli varalla, jos toinen (palkka)tila tuhoutui tulipalossa tms. Myös postiliikennettä hoitaneen tilan varatila.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 59, 103.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 734.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/