Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillfälligt fängelse i Lapplands län som togs i bruk vid behov. Fängelsets styrelse bestod av direktören, en pastor och en läkare.

Finsk beskrivning

Kittilän varavankila

Källor

Inga källor