Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig fond som tillsammans med Statsfonden grundades under autonoma tiden för att samla in statsinkomster, huvudsakligen för att bekosta militärstaten. Militiefonden förvaltades av Militieexpeditionen vid senatens ekonomiedepartement, tidvis av Finansexpeditionen. Den var indelad i tre kassor, Allmänna militiekassan, Militieboställskassan och Krigsmanshuskassan. År 1889 slogs kassorna ihop och bildade Allmänna militiefonden.

Finsk beskrivning

Sotilasrahasto

Toinen autonomian aikana perustetuista rahstoista valtion tulojen keräämistä varten, pääasiassa sotilasvirkakunnan palkkojen maksamiseksi. Sen korvasi vuonna 1841 Senaatin talousosaston sotilastoimituskunta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 440, 699.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 105 (fond).

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 107.