Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond inrättad för att betala ut pensioner och underhåll till förlamade soldater eller soldater som på grund av ålderdom och kroppssvaghet avskedats för tidigt från militären. Fonden gick ursprungligen under namnet Vadstena krigsmanshuskassa, och inrättades 1689. Krigshusmansfondens medel kom från de krigshusmansavgifter som drevs in av Krigshusmanskontoret. Fonden ersattes under autonomin med Militiefondens krigsmanshuskassa.

Finsk beskrivning

Sotilashuonerahasto, sotilaiden eläke- ja sairausrahasto

Rahasto, joka perustettiin maksamaan eläkettä halvaantuneille sotilaille sekä muillekin sotilaille, jotka vanhuuden tai ruumiillisen heikkouden takia olivat eronneet ennen määräaikaa armeijasta. rahaston alkuperäinen nimi oli Vadstenan sotilashuonerahasto, koska sinne perustettiin vuonna 1689 ensimmäinen sotilasrahasto. Rahasto sai varansa Sotilashuonekonttorin perimistä erilaisista maksuista. Rahaston korvasi autonomian ajalla Sotilasrahaston sotilashuonekassa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 128–129.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 725.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .