Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som efter 1689 utgick av dem som hade befordrats till eller erhållit en högre tjänst eller blivit upphöjda i adlig värdighet. Avancementspenningarna gick till Krigsmanshusfonden.

Finsk beskrivning

ylennysmaksu

Maksu, joka ylemmän viran saaneiden tai aateliin korotettujen tuli suorittaa vuodesta 1689 lähtien. Maksuista saadut varat annettiin Sota

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 728, 730.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 32.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/