Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1689 namnet på den fond som finansierade verksamheten i Vadstena krigsmanshus, senare omformad till Krigsmanshusfonden. Under autonomin fick Krigsmanshusfonden en fortsättning i en krigsmanshuskassa som var en av den nygrundade Militiefondens tre kassor. Kassans medel gick till underhåll av pensionerade krigsmän i den indragna, dock inte avskaffade, finska indelta armén. Kassan erhöll sina inkomster från krigsmanshusräntor och tionden från vissa anslagna hemman, centonalavgifter, avancementsavgifter, avgifter för pensioner, gåvor och testamenten, avgifter vid ombyte av rusthållare och för pass för utrikesresa. Militieexpeditionen, tidvis Finansexpeditionen, förvaltade kassan. Ursprungligen drev regementsskrivare in medlen till kassan, efter 1818 även kronofogdarna, tills dessa helt tog över ansvaret 1830. Kassan avskaffades 1889 då medlen slogs samman med Allmänna militiekassan och Militieboställskassan och bildade Allmänna militiefonden.

Finsk beskrivning

Sotilashuonekassa

Sotilashuonekassa oli rahasto, joka rahoitti alun perin Vadstenan sotilashuoneen eli invalidisoituneille sotilaille tarkoitetun hoitolaitoksen toimintaa ja jonka nimi muuttui myöhemmin Sotilashuonerahastoksi. Autonomian aikana Sotilashuonerahaston toimintaa jatkoi sotilashuonekassa, joka oli yksi Sotilasrahaston kolmesta kassasta. kassan varat käytettiin eläkeellä olevien sotilaiden ylläpitoon kotiutetussa Suomen ruotuarmeijassa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 699.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 195.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 108, 112.