Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en för varje härad regementsvis upprättad jordebok 1830–1831 som innehöll uppgifter om den upplösta finska militärens krigsmanshushemman. Den verifierades av landskamreraren med hans underskrift. Krigsmanshusjordeboken gav närmast uppgifter om tidigare krigsmanshushemman och saknade betydelse för den egentliga skatteuppbörden.

Finsk beskrivning

sotilashuonemaakirja

Nimitys maakirjalle, joka laadittiin tietyn kaavan mukaisesti rykmentittäin jokaisessa kihlakunnassa ja joka sisälsi tiedot kotiutettujen suomalaisten sotilasveteraanien maatiloista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 842.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 195 (krigsmanshus).