Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Krigskollegium som inom ramen för Krigsmanshusfonden skötte om indrivningen av medel till krigsmanshusen och utbetalningen av pensioner.

Finsk beskrivning

Sotilashuonekonttori

Sotakollegion osasto, joka vastasi varojen keruusta Sotilashuonerahastolle sekä maksoi eläkkeet.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 17–18.

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/