Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilmilitär tjänsteman vid Amiralitetet i Stockholm. Krigsmanshusräntmästaren förestod indrivningen och rapporteringen av medlen till flottans krigsmanshuskassa. Han räknades från och med 1729 till amiralitetsbetjänte.

Finsk beskrivning

sotilashuonerahaston hoitaja

Puolisotilaallinen virkamies Tukholman amiraliteetissa. Hän vastasi laivaston sotilashuonekassan varojen perinnästä sekä niistä raportoinnista. Hänet luettiin amiratliteetin virkailijoihin vuodesta 1729 lähtien.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 117.