Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig försörjningsanstalt för gamla och invalidiserade soldater samt deras familjer. Krigsmanshuset inrättades av Gustaf II Adolf men öppnades först 1646. Medlen för verksamheten utgjordes av både statliga och privata donationer och bildade Vadstena krigsmanshuskassa, senare Krigsmanshusfonden. År 1783 indrogs krigsmanshuset.

Finsk beskrivning

Vadstenan sotilashuone

Valtiollinen hoitolaitos, joka oli erikoistunut vanhojen ja invalidisoituneiden sotilaiden sekä heidän perheittensä huoltoon ja ylläpitoon. Sen perusti Kustaa II Aadolf, mutta se avattiin vasta 1646. Se sai varat toimintaansa valtiollisista ja yksityisistä lahjoituksista ja niiden avulla perustettiin Vadstenan sotilaskassa, myöhemmin tunnettu nimellä Sotilashuonerahasto. Vadstenan sotilashuoneen toiminta lakkasi vuonna 1783.

Källor

Inga källor