Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman (fogde) som uppbar bidrag till en inrättning för försörjning och vård av invalider och uttjänta fattiga krigsmän. Benämningen användes särskilt om fogden vid det krigsmanshus som grundades i Vadstena (i det forna klostret) år 1646.

Finsk beskrivning

sotilashuonevouti, sotilashuoneen johtaja

Nimitys käytössä erityisesti Vadstenan entiseen luostariin 1646 perustetun sotilashuoneen johtajasta. Kyseessä oli virkamies, joka huolehti sotilashuoneiden ylläpitoon tarkoitettujen maksujen perinnästä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 129.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 603.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/