Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pensionsinrättning i Stockholm för uttjänta soldater, grundad på en donation av Stockholms borgarskap med anledning av Gustav III:s myndighetsdag. Pensionerna utdelades efter ungefär samma grunder som i Krigsmanshuskassan. Dessutom utdelades tillfälliga understöd till behövande krigsmän från Stockholms garnison.

Finsk beskrivning

Kuninkaan hospitaali*

Täysinpalvelleille sotilaille tarkoitettu eläkelaitos Tukholmassa.

Källor

Inga källor