Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Märke, oftast av tenn, ibland bly eller brons, som utdelades vid ett vallfartsmål. Pilgrimsmärket för Santiago de Compostela var en snäcka. Pilgrimsmärket offrades ofta i hemkyrkan vid återkomsten, men det var också ett bevis över fullgjord botföring, i de fall att en person blivit ålagd att göra en pilgrimsfärd.

Finsk beskrivning

pyhiinvaellusmerkki*; pyhiinvaelluskohteessa jaettu merkki

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk