Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vallfart, pilgrimsfärd.

Finsk beskrivning

pyhiinvaellus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare