Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Köpkort för inköp av på kortet bestämda ransonerade produkter, antingen: 1) spannmålsprodukter, matärter, 2) närings- och matfett, 3) mjölk, 4) kött och köttförädlingsprodukter, eller 5) textiler, kläder och skodon. Till ordinarie köpkort räknades också allmänt köpkort och köpordningskort. De ordinarie köpkorten utdelades tre gånger om året: i januari, maj och september.

Finsk beskrivning

valtion ostokortti

Ostokortti tiettyjen säännösteltyjen tuotteiden ostamiseen eli 1) viljatuotteiden ja ruokaherneiden, 2) ravinto- ja ruokarasvojen, 3) maidon, 4) lihan ja lihajalosteiden tai 5) tekstiileiden, vaatteiden ja jalkineiden. Valtion osotokortteihin luettiin myös yleisostokortti ja ostomääräyskortti.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1943: nr 753: 1235 (allmänna reglementsbestämmelser) .