Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Köpkort, med femton beställningskuponger, för distribution av ransonerade förnödenheter till av Folkförsörjningsministeriet förordnad skola, kommun, del av kommun eller vissa befolkningsgrupper. Försågs med beteckningen O1.

Finsk beskrivning

ostojärjestyskortti

tietyille väestöryhmille ja instituutioille osoitettu ostokortti

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1943: nr 795: 1327 .

Andra språk

Inga termer på andra språk