Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tullavgift införd 1647 på inkommande och utgående gods. Armpenningen levererades till amiralitetsarmbössan (från 1696 kallad krigsmanskassan) under Amiralitetskollegiums förvaltning, från 1777 till tullarrendesocieteten som erlade en viss avgift till armbössan för understöd åt amiralitetets sjuka och fattiga sjömän. Avgiften indrogs 1797.

Finsk beskrivning

köyhäinraha*

Vuonna 1647 käyttöön otettu tullimaksu, jonka tuotto käytettiin osin sairaiden ja köyhien merimiesten huoltoon.

Källor

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 , 66.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid