Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskilt kontor för revisionsärenden 1816–1824 som hade som uppgift att avlasta Militieexpeditionens kamrerare i dennes arbetsbörda. Revisionskontoret övertog helt granskningen av boställena och till dem ansluten räkenskapsgranskning. Det kallades ursprungligen Boställskontoret, senare Revisionskontoret. Det avskaffades 1824 i och med att revisionsväsendet reformerades och Allmänna revisionsrätten tillkom för att granska kronans samtliga räkenskaper.

Finsk beskrivning

sotilastoimituskunnan revisiokonttori, sotilastoimituskunnan virkatalokonttori

Revisioasioita hoitava konttori vuosina 1816–1824. Se vastasi virkatilojen ja -talojen tarkastuksista sekä niihin liittyvätstä kirjanpidosta. Sen alkuperäinen nimitys oli puustellikonttori .

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 109, 116.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Militieexpeditionens boställskontor