Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förrättningsorder, huvudsakligen av landshövdingen till en landsstatstjänsteman.

Finsk beskrivning

remissi, lähete

maaherran alemmalle virkamiehelle lähettämä toimituskäsky

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 261, 895.

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, jemte Anwisning eller Sak-Register , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , 936.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk