Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Överstyrelsen för allmänna byggnader med ansvar för bl.a. sjukhusbyggnader. Förutom planeringen av nya sjukhusbyggnader skulle arkitekten också inspektera redan befintliga byggnader. Tjänsten inrättades 1892 för sex år, en tidsperiod som sedan förlängdes. Ett par år senare anställdes en assistent.

Finsk beskrivning

lääkintölaitoksen rakennusarkkitehti*

Lääkintölaitoksen arkkitehti * (Yleisten rakennusten ylihallitus).

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 , 364.

Andra språk

Inga termer på andra språk