Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600-talet benämning på borgmästare som var utsedd av kronan. Kungliga borgmästare fanns i de flesta stapelstäder i det svenska riket. Utnämningen förbjöds vid frihetstidens början som stridande mot städernas självstyrelse.

Finsk beskrivning

kuninkaallinen pormestari*

1600-luvulla käytetty nimitys kruunun nimittämästä pormestarista. Kuninkaallisia pormestareita oli useimmissa Ruotsin valtakunnan tapulikaupungeissa. Käytäntö kiellettiin vapaudenajan alussa kaupunkien itsehallintoa loukkaavana.

Källor

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org