Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på borgmästare under 1600- och 1700-talen.

Finsk beskrivning

kaupunginpresidentti*

Pormastarin nimitys 1600- ja 1700-luvuilla.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 211.

Andra språk

Inga termer på andra språk