Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över markegångspriser eller gällande växelkurs.

Finsk beskrivning

kaupungin hintaluettelo

Verohintataksoista tai vaihtokursseista.

Källor

Handledning till judiciella arkiv , 2 , Malmö: Malmö stadsarkiv 1991 , 46.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 725.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

stadspriscourant