Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Offentligt bibliotek i Stockholm som har sin grund i de svenska monarkernas – tidigast Gustav Vasas – bokanskaffningar och samlingar. Biblioteket har sedan kansliordningen 1661 mottagit pliktexemplar av alla i Sverige tryckta verk och blev sedermera Sveriges nationalbibliotek. Det ställdes 1713 under Kunglig Majestäts kansli, med uppgift att under särskilda tider stå öppet för besökare som erhållit tillstånd. Biblioteket verkade åren 1768–1877 i Kungliga slottet i Stockholm och flyttade därefter till Humlegården och blev ett självständigt ämbetsverk.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen Kirjasto

Julkinen kirjasto Tukhomassa, joka sai alkunsa Ruotsin kuninkaiden - aikaisintaan Kustaa Vaasan - kirjahankinnoista ja kokoelmista. Sillä on ollut vuodesta 1661 vapaakappaleoikeus. Kirjasto toimi vuosina 1768–1877 Tukholman kuninkaanlinnassa, mutta muutti sitten Humlegårdeniin. On nykyisin Ruotsin kansalliskirjasto.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 , 81.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 3: 280–283. http://runeberg.org/nf/