Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på svenskt ämbetsverk grundat 1769.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen linnavirkakunta*, Kuninkaallinen linnojenrakennusvirasto*

1769 perustetun ruotsalaisen viraston nimi.

Källor

Nordisk familjebok : encyklopedi och konversationslexikon. 23 band , 3., väsentligt omarb. och koncentrerad uppl. , Stockholm: Nordisk familjebok 1923–1937 , 4: 343.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 32: 959 (uppl. 2).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1700-tal

1769–?