Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattningen av staten av ämbetsmän som skötte förvaltningen och administrationen av kronans slottsbyggnader, innan de 1769 sammanslogs till det enhetliga ämbetsverket Kungliga slottsbyggnadsstaten under riksmarskalkens chefsskap.Även om förteckning som innehöll en organisations- eller löneplan över samtliga befattningar och befattningshavare inom slottsbyggnadsstaten.

Finsk beskrivning

linnavarat, linnamenosääntö, linnavirkakunta

Yhteisnimitys kaikille kruunun linnojen hallinnossa toimineille virkamiehille, ennen kuin heidät siirrettiin 1769 yhtenäisen keskusviraston eli Kuninkaallisen linnavirkakunnan alaisuuteen.Myös luettelo, joka sisälsi koko linnavirkakunnan tehtävien ja toimenhaltijoiden organisaatio- ja palkkataulukot.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/