Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattningen av staten av ämbetsmän som skötte förvaltningen och administrationen av kronans slottsbyggnader, innan de 1769 sammanslogs till det enhetliga ämbetsverket Kungliga slottsbyggnadsstaten under riksmarskalkens chefsskap.

Finsk beskrivning

linnavirkakunta

Yhteisnimitys kaikille kruunun linnojen hallinnossa toimineille virkamiehille, ennen kuin heidät siirrettiin 1769 yhtenäisen keskusviraston eli Kuninkaallisen linnavirkakunnan alaisuuteen.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

slottsbyggnadsstaten