Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på utkast till en slottsritning efter 1692 och särskilt under 1700-talet.

Finsk beskrivning

linnaluonnos*

linnanpiirustusten alustava luonnos

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk