Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Nordisk familjebok : encyklopedi och konversationslexikon. 23 band , 3., väsentligt omarb. och koncentrerad uppl. , Stockholm: Nordisk familjebok 1923–1937 .


K

Ung adelsman i underordnad befattning vid Kungliga kansliet, motsvarande en kanslibetjänt, eller om dylik volontär utan motsvarande ämbete och lön. Under förra delen av 1700-talet användes beteckningen också om obetitlad ung manlig ståndsperson i underordnad befattning vid Kanslikollegium eller Kgl. Maj:ts kansli.
Benämning på svenskt ämbetsverk grundat 1769.