Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ung adelsman i underordnad befattning vid Kungliga kansliet, motsvarande en kanslibetjänt, eller om dylik volontär utan motsvarande ämbete och lön. Under förra delen av 1700-talet användes beteckningen också om obetitlad ung manlig ståndsperson i underordnad befattning vid Kanslikollegium eller Kgl. Maj:ts kansli.

Finsk beskrivning

kansliajunkkari*

Kuninkaallisen kanslian alaisuudessa työskennellyt nuori aatelismies, joka vastasi asemaltaan kansliapalvelijaa. Nimitystä käytettiin 1700-luvulla myös nuoresta säätyläismiehestä, jolla ei ollut titteliä ja joka työskenteli alemmassa tehtävässä kansliakollegiossa tai Kuninkaallisen Majesteetin kansliassa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 214.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 127.

Nordisk familjebok : encyklopedi och konversationslexikon. 23 band , 3., väsentligt omarb. och koncentrerad uppl. , Stockholm: Nordisk familjebok 1923–1937 , 4: 247.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska Kantzleijunker

Synonymer

cancelliejunckare