Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Anställd tjänare vid ett kansli, särskilt Kungliga kansliet.

Finsk beskrivning

kansliapalvelija*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk