Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utförlig framställning om, beskrivning av eller redogörelse för ett kanslis verksamhet.

Finsk beskrivning

kansliaselvitys

Perusteellinen kanslian toiminnan esittely, kuvaus tai selvittäminen.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk