Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av tjänsteman i Kungl. kansliet (Kanslikollegium) avlagd ämbetsed, omnämnd som tidigast 1543. Kanslieden blev mera formell kring 1604.

Finsk beskrivning

kansliavala

Kuninkaallisen kanslian virkamiehiltä vaadittu virkavala

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1500-tal
1600-tal

1500–1600–